Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Przedszkolu Nr 1 w Nisku: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt.

Przedszkole jest placówką publiczną, prowadzoną przez Gminę i Miasto Nisko z siedzibą pl. Wolności 14 . Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty. Przedszkole jest jednostką budżetową, prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez organ prowadzący. Zasady finansowania przedszkola z budżetu Gminy określa uchwała budżetowa. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku.

Poniedziałek: 8:00 - 16:00

Wtorek: 7:00-15:00

Środa: 7:00 - 15:00

Czwartek: 7:00 - 15:00

Piątek: 7:00 - 14:00