W Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Naszym Mieście prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr faktur - prowadzi Dział Finansowy
  • rejestr zarządzeń Dyrektora Naszej Instytucji - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr skarg i wniosków - prowadzi Sekretariat Dyrektora
  • rejestr zatrudnionych pracowników - prowadzi Dział Kadr
  • rejestr spraw sądowych - prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny
  • rejestr opinii prawnych - prowadzi Dział Organizacyjno-Prawny 
  • rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych - prowadzi Dział Zamówień Publicznych
  • rejestr umów i zleceń zawartych bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych - prowadzi Dział Zamówień Publicznych
  • archiwum akt - prowadzi Zakładowe Archiwum Akt

Rejestry oraz dokumenty dotyczące działalności Naszej Instytucji są archaizowane zgodnie z kategoria archiwalną.

Wszelkie udostępnianie dokumentacji wymaga wniosku w formie pisemnej.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.