Załatwianie spraw

Tryb załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tym dziale znajdują się wyjątki z tych przepisów oraz inne ogólne informacje o trybie załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP 09-11-2015 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 152
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Naszej Instytucji 24-01-2022 Udostępniony przez: Renata Partyka Odsłon: 174
Załatwianie spraw wg Kodeksu postępowania administracyjnego 04-11-2015 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 134
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 04-11-2015 Udostępniony przez: Fundacja PCJ Otwarte Źródła Odsłon: 159